Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
PRZEDSZKOLE W SZKOLE
Projekt systemowy 9.1.1
Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach
z przeznaczeniem na rozwój
edukacji przedszkolnej sklep
WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zadbajmy o edukację najmłodszych
i już dzisiaj pomyślmy o jutrze

Nabór wniosków Projekt Systemowy 9.1.1 - woj. łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zamknięty nr POKL/II/9.1.1/ST/15 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wsparciem objęte mogą zostać projekty zakładające realizację programów zapewniających dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obejmujące przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Na realizację projektów w trybie systemowym przeznaczona została kwota:

 

8 761 041,00 PLN

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wyszczególnione w Załączniku Nr 6.7 Dokumentacji Naboru Zamkniętego POKL/II/9.1.1/ST/15 z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 9 lutego 2015 r. do dnia 9 marca 2015 r., w dni robocze tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00. Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi, tel.: 042 663 33 92, e-mail:informacje_pokl@lodzkie.pl.

 

Dokumentacja naboru nr POKL/II/9.1.1/ST/15

 

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

Źródło: www.pokl.lodzkie.pl

 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie:

  • zapytań ogólnych dotyczących projektu,
  • pomagamy w wypełnieniu dokumentacji projektowej,
  • przyjeżdżamy do każdej placówki


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!Kierownik regionalny woj. łódzkie:

 

Kamila Dyszkiewicz

tel . 667 633 830

e-mail: k.dyszkiewicz@mojebambino.pl

 

Przedstawiciele handlowi:

 

Katarzyna Orłamowska

Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 667 633 859,

e-mail: k.orlamowska@mojebambino.pl

 

Piotr Waś

Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 504 266 598

e-mail: p.was@mojebambino.pl

 

Osoby odpowiedzialne za projekt w biurze obsług klienta:

 

Joanna Borkowska

tel.: (42) 203 49 62

e-mail: j.borkowska@mojebambino.pl


« powrót
Kliknij, aby się z nami skontaktować