Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
PRZEDSZKOLE W SZKOLE
Projekt systemowy 9.1.1
Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach
z przeznaczeniem na rozwój
edukacji przedszkolnej sklep
WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zadbajmy o edukację najmłodszych
i już dzisiaj pomyślmy o jutrze

Nabór wniosków Projekt Systemowy 9.1.1 - woj. łódzkie

Przypominamy, że 30 maja br. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (nr POKL/II/9.1.1/14). Nabór prowadzony jest od 2 maja br., a wnioski przyjmowane będą do piątku, 30.05. br. do godziny 16:00.

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 000 000,00 PLN.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00 w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub przesłać kurierem bądź pocztą na adres: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o ich przyjęciu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wnioski złożone po zamknięciu konkursu nie będą rozpatrywane.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, 90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9, oraz po kliknięciu na link.

 

Szczegółowe informacje o konkursie nr POKL/II/9.1.1/14.

 

źródło: www.pokl.lodzkie.pl


« powrót
Kliknij, aby się z nami skontaktować